Anasayfa / Polis Alımları / POMEM Nedir?

POMEM Nedir?

POMEM Nedir?

Pomem, uzun adıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelmektedir. Üniversite mezunlarının polis olabilmesi için eğitim aldıkları yerdir. Pomem hiyerarşik olarak Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlıdır. Her ilde Pomem merkezi bulunmaz. Polis ihtiyacının artmasıyla beraber Emniyet Genel Müdürlüğü üniversiteliler arasından alım yapmaya başlamıştır. Pomem bu alım sonucunda polis adaylarına eğitim vermektedir. Pomem’e başvuru sırasında KPSS puanına sahip olmak gerekir. Bu kapsamda her yıl alımlar için KPSS sınavı sonrası taban puanlar belirlenmektedir. Bu 60 ila 70 puan arasında değişmektedir. Pomem başvurusu için geçerli olan puan türü ise “P3” puan türüdür.

Pomem’e Girişte Takip Edilmesi Gereken Adımlar:

· Alım gerçekleştirilen senenin taban puanını KPSS’de almış olmak,

· KPSS puanı yeterli olan kişilerin boy ve kilo ölçümlerinin gerçekleştirilmesinden sonra yeterlilik sınavına girmesi,

· Son aşamaya gelindiğinde mülakata girilmesi,

· Sınavların tamamlanmasının ardından mülakat sınavından 60, fiziki yeterlilik sınavından 40 olmak kaydıyla 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

· KPSS puanından, fiziki yeterlilik sınavından ve mülakattan alınan puanların toplanması sonucunda yerleştirme puanı belirlenmektedir.

· Tüm bu aşamalarda alınan puanlar neticesinde adaylar asil ve yedek olarak sıralanmaktadır. Bu sıralamayla birlikte asil kazanan bir kişi POMEM’e kayıt olmazsa birinci yedeğe sıra gelmektedir.

Fiziki Yeterlilik Sınavının Kapsamı:

Fiziki yeterlilik sınavında adayların çeşitli aşamalardan başarıyla geçmesi gerekir. Bunlar:

· Sıçrama,

· Koşu,

· Mekik,

· Şınav,

· Düz takla,

· Top Mekiği,

· Atlama beygiri parkurları,

· Denge aletinde yürümedir.

.

Pomem’e Başvuru Şartları:

· T.C. vatandaşı olmak,

· Seçme işlemleri ve değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ilk günü itibarıyla, askerlik görevini gerçekleştirmemiş olan erkek adaylar ve bayan adayların 27 yaşından gün almamış olması,

· Askerlik görevini yapmış olan erkek adayların 29 yaşından gün almamış olması,

· En az dört yıllık olan bir Yüksek Öğretim Kurumu’ndan ve denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında bulunan bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezuniyet belgesi sahibi olmak,

· Bayan adayların 165 santimetreden, erkek adayların 167 santimetreden kısa olmaması,

· Başvuru aşamasından önce ve başvuru esnasında; randevu evi, genelev, tek başına fuhuş yapılan mesken, birleşme evi ve bu gibi mekanlarda bekleyicilik, aracılık ve buna benzer bir meşguliyete sahip olmamak; kumar, fuhuş, uyarıcı maddeler, uyuşturucu sebebiyle hakkında herhangi bir idari ya da adli kovuşturma ve soruşturmanın devam ediyor olmaması, hüküm giymiş olmaması veya idari yaptırım uygulanmaması, herhangi birisinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış ya da yine bu suçların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması veya başka herhangi bir tedbire çevrilmemiş olması,

· Başvuruda bulunacak olan adaylar Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilmekte olan süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenmiş bir suçtan ötürü altı ay veya altı aydan daha fazla süreyle hapis cezası almış veya affa uğramış ya da yasaklanmış hakları iade edilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, anayasal düzene veya bu düzenin işlemesine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, casusluk, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, zimmet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, irtikap, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyeti olmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olmaması, devam eden bir kovuşturmanın bulunmaması ya da kovuşturmanın uzlaşma ile neticelenmemiş olması,

· Başvurunun yapıldığı tarihte herhangi bir siyasi partiye veya herhangi bir siyasi partinin kollarına üye olmamak, önceden herhangi bir üyeliği bulunuyorsa ayrılmış olduğunu belgelemek, organize suç ya da terör eylemlerine katılmamış olmak,

· Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

· Herhangi bir erkekle veya kadınla nikahsız biçimde birlikte yaşıyor olmamak,

· Silah taşınmasına, silahlı olarak görev yapmaya herhangi bir engeli bulunmamak,

· POMEM Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 11’inci madde uyarınca ilişiği sonlandırılanlar hariç olmak üzere, genel müdürlükler bünyesinde bulunan eğitim kurumlarından çıkarılmış, ayrılmış veya herhangi bir yükseköğrenim kurumundan disiplinsizlik gerekçe gösterilerek çıkarılmamış olmak,

· KPSS sınavında ilgili puan türünden, genel müdürlük tarafından belirlenecek olan taban puan ya da üzerinde puan almış olmak,

· Belirlenmiş olan mevzuat kapsamında gerçekleştirilecek olan güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmalarının sonuçlarının olumlu olması şartları aranmaktadır.

Pomem’e Başvuru da İstenen Belgeler:

· Başvuru dilekçesi,

· Güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması formu,

· Lisans diplomasının ya da geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

· Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi birlikte,

· Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesiyle fotokopisi,

· KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,

· 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı olan bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on tane vesikalık fotoğraf,

· İkametgâh belgesi,

· Kendisinin ile evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim ya da soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadına göre düzenlenmiş adli sicil belgesi istenmektedir.

Bunların yanı sıra adayların kabul edildiği zaman eğitim süresi, yapılan son düzenlemeyle beraber 6 aydan 4 aya indirilmiştir.


Hakkında polisevi

Check Also

POMEM PMYO Farkı

PMYO ile POMEM Arasındaki Farklar

PMYO ile POMEM Arasındaki Farklar Meslek edinmek isteyenler için cazip mesleklerden bir tanesi olan polislik …

Bir Cevap Yazın