Anasayfa / Polis Alımları / PAEM / PAEM Başvuru Şartları Belli oldu. (Polis Amirleri Eğitim Merkezi)

PAEM Başvuru Şartları Belli oldu. (Polis Amirleri Eğitim Merkezi)

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha önceden duyurulmuş olan 2200 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve kılavuzu bugün yayınlanan duyuru ile belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Emniyet mensubu olmayan Lisans mezunu 2000 erkek, 200 kadın toplamda 2200 kişilik ilk derece amirlik eğitimine 2016-2017 kpss p3 puan türünden 70  puan almış olmak ve 01 Ocak 1989 sonrası doğumlu adaylar katılabilecektir.

 

 

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2016 ve 2017 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2016 ve 2017 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın) ( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm 4 olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak. PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

SINAV ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından önce sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL
(YETMİŞBEŞ Türk Lirası) 17 Temmuz 2017 saat 09:00’dan, 02 Ağustos 2017 saat 17:00’a kadar
Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15
nolu hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru
ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet
Bankacılığı, EFT ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU ŞEKLİ

Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile 17
Temmuz – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.
e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden
alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru
yapacaklardır.

Paem Başvuru kılavuzunu indirmek için tıklayınız.  Paem başvuru kılavuzu2017

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2) Sınav giriş belgesi:
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en
düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına
kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi
düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi
düzenlenmez.
3) Sınav başvuru Dilekçesi, (İndirmek İçin Tıklayınız)
4) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen
denklik belgesinin aslı ve fotokopisi
5) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
6) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ve fotoğraflar için 1 adet
mektup zarfı
7) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç, sınav
ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
8) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,
9) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından,
Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı
örneği,
10) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilir.)
Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi
11) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (İndirmek İçin Tıklayınız)
12) PAEM öğrenci adaylarının Fiziksel Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını
gösterir tek hekim raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir) Tek hekim raporunu şahsen
müracaat hakkı kazanmış adaylar alacaktır.
13) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin
bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.
7
SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde
yapılır.
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en
düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla
on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.
İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı
durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.


Hakkında polisevi

Check Also

saglık

Sağlık Yönetmeliğine Göre En Çok Elenme Nedenleri

Polis Akademisine katılan adayların tüm şartları yerine getirdikten sonra sağlık kurulunda yapılan taramalarda en çok …

Bir Cevap Yazın