Home / Polis Alımları / Bekçilik / Bekçi Alımları
bekçi alımları
bekçi sınav

Bekçi Alımları

 

TBMM’nin vermiş olduğu karara göre bekçiler de tıpkı polis ve askerler gibi yasal olarak silah taşıma ve kullanma hakkına sahip oldular . Bu yasallaşma ile birlikte pek çok vatandaş da bekçilik alımlarının nasıl olacağı konusunda yetkililerden açıklama bekledi. Ne zaman bekçilik alımı yapılacağı konusunda açıklama bekleyen bekçilik adayları için merak ettikleri bir başka soru ise bekçilik alım şartlarının ne olduğu ile ilgiliydi. Bir başka diğer soru ise bekçilik maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgiliydi. Bu yazımızda sizin için bekçilik alımı ile ilgili başvuru şartlarını, bekçilik maaşlarını ve mülakatlarının nasıl olacağını derledik.

Çarşı ve mahallelerde görev almakta olan bekçiler için yeni alımlarının nasıl ve ne zaman olacağı merak konusu oldu.

Henüz bu yıl için bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı kesinleşmemekle birlikte Polis Akademisinin resmi sitesinde yayınlanmakta olan ilana göre bekçi olmak isteyen bekçi adaylarının başvurmaları için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ilk şart olarak gören Polis Akademisi yabancı uyruklu bir bekçi adayının diğer bütün şartları en iyi şekilde taşıyor olsa da bekçi olarak kabul edilmesinin söz konusu olmadığını vurgulamaktadır.
 • En az lise mezunu olmayı şart koşan Polis Akademisi , liseyi yurt dışında okumuş fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bekçi adayları için de yurt dışında mezun olduğu okulun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olan bir Türkiye’deki liselere denk olduğunu kanıtlayan bir belge alması sonucu başvuru şartını sağlamış sayılmaktadır.
 • En az 168 cm boy oranına sahip olan adaylar bekçilik alım şartlarını sağlamış sayılmaktadır.
 • Beden kitle indeksi 18 ( dahil) ve 27 ( dahil) olan bekçilik adayları için bu şartı sağlamış saymaktadır.
 • Bekçilik başvurusunda bulunmuş olduğu şehirde en az 1 ( bir) yıl süredir ikamet etmesi bekçilik adaylarında aranan bir diğer şarttır.
 • Askerlik görevini yapmamış olan hiçbir aday bekçilik alımlarına kabul edilmeyecektir. Askerlik görevini yapmış olmak sayılan şartlardan biridir.
 • Bekçilik başvurusunda bulunmuş olan aday, 18 yaşını tamamladıktan sonra yapmış olduğu mahkeme kararı ile yaş büyütme / düzeltme durumlarında düzeltmenin olmadığı yaş dikkate alınmak kaydı ile bekçilik başvurularının yapıldığı tarihten itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış adayların başvuruları dikkate alınacaktır
 • Bekçilik alımına başvuru yapmış olan adayın ağır bir hapis ya da altı aydan fazla sürede hapis olma durumu veya affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik , inancı kötüye kullanma gibi suçlardan kaynaklı olarak hapis cezası durumunun olmaması ve sabıka kaydında bu suçlarla ilgili herhangi bir adli kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Türk toplumunun telakkilerine göre; adayın kötü bir şöhret ile ünlü olmaması lazımdır
 • Bekçilik adayında bulunan adayın kamu haklarından mahrum kalmaması ya da kamu kullanımından dolayı ceza ya da mahkumiyetinin bulunmaması gerekmektedir
 • Bekçilik başvuru alımlarına başvuru yapmış olan adayın memuriyet engelinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Bekçilik başvuru alımlarına başvuru yapmış olan adayın bekçilik mesleğinin yasal olarak taşımakta olduğu silah kullanma ve yine yasal olarak silah kullanmasına engel hiçbir durumun olmaması gerekmektedir.
 • Bekçilik başvuru alımlarına başvuru yapmış olan adayın ya da evli ise eşinin genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılmakta olan konuklarda ya da benzer yerlerde çalışma ya da işletme durumu olmaması yani hiçbir adli vakasının olmadığı gibi,  genel ahlak ve edebe aykırı hiçbir suç işlememiş olması gerekmektedir. Bu suçlar şu şekildedir;  kumar, uyuşturucu  ya da uyarıcı madde nedeni ile adli ya da idari  soruşturmada adının geçmemesi gerekmektedir.
 • Bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan ( alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ) kaynaklı tedavi görmüş olmama durumu ya da görüyor olmama durumu gereklidir.
 • Sağlık Yönetmeliği nedeni ile herhangi bir polis kurumundan çıkarılmış olmak adaylık başvurusu için bir engel olmamakla birlikte bu harici tüm durumlar bir engel teşkil etmektedir.
 • Güvenlik soruşturmasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamak gerekmektedir.
 • Terör örgütleri ile legal ya da illegal yollarla işbirliği yapmış olan veya gösterilerine katılmış olan adayların adaylığı geçersiz sayılmaktadır. Toplantılara katılmış olan adaylar, yürüyüş yapan , mitinglere karışmış olan , desteklemiş olan adaylarında tıpkı işbirliği yapan adayların ki adaylığı geçersiz sayılmaktadır.
 • Bekçi olmak isteyen adayların adaylık başvurusu yaptığı tarihte herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması gerekmektedir.

Şartlarının tamamını sağlamakta olan bekçilik alım adayları için adaylıklarının onay süresi başlıyor olacakken akıllara gelmekte olan maaş sorusu için yapılan incelemeleri ve alınan son kararları sizin için derledik işte bekçilik maaşlarındaki son durum aşağıdaki gibidir:

İlk okul mezunu olan bekçiler için verilmekte olan maaş: 4 bin 302 Tl 80 kuruştur.

Lise mezunu  olan bekçiler için verilmekte olan maaş:  4 bin 353 Tl ile 4 bin 455 tl 14 kuruş arasında değişmektedir.

Ön lisans mezunu olan bekçiler için verilmekte olan maaş: 4 bin 357 tl 50 kuruş ile 4 bin 400 tl arasında değişen maaş miktarı almaktadırlar.

Lisans mezunu olan bekçiler ise durum diğer mezunluk derecelerine sahip bekçilerden biraz daha farklıdır.

Lisans mezunu bekçiler medeni durumuna göre ayrı maaş kategorilerine girmektedir.

Bekar olan lisans mezunu bekçiler 4 bin 404 tl ile 4 bin 657 tl arasında değişmekte olan maaş aralığında maaşlarını almaktadırlar.

Eş için ödenen aile yardım ödeneği ise 278 tl dir.

Çocuklar için ödenen aile yardım ödeneği ise ( çocuk başına ) ; 32 tl 6 kuruştur.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre bekçilik görevine yeni başlamış olan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçilerinin mesleğe giriş maaşları 4 bin 527 tl, bekçilik görevine yeni başlamış bekar lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçilerinin mesleğe giriş maaşları ise ;  4 bin 534 tl olarak başlayacakları kararlaştırılmıştır.

Bekçilik alımı ile ilgili şartları sağlayan her aday bekçi olma yolunda en büyük adımı atmış olsa da sadece en etkili adımı atanlar bekçi olabilmektedir. Bu etkili adımı atmanın tek yolu ise bekçilik alımı ile ilgili adaylara yapılan mülakatlardır.

Mülakatlarda Neler Yaşanmaktadır?

Sözlü mülakat olarak da geçmekte olan bekçi alımı mülakatları, Polis Akademisine bağlı Polis Okullarında yapılmaktadır. Bekçilik alımına başvuru yapmakta olan her adayın illa da kendi ilçe ya da ilinde sözlü mülakata girmesi söz konusu değildir. Polis Akademisi bekçilik alımına başvuru yapmış olan aday için neresi daha uygunsa Polis Akademisi adayı o uygun olan merkeze yönlendirmektedir.

Adaylar ilk olarak ;  başvuru için gerekli olan evrak teslimini yapmaktadır.

Adaylık İçin Polis Akademisinin Adaylardan İstediği Evraklar Nelerdir?

 • Bekçilik alımları için yapılmakta olan sınava giriş belgesi
 • Sınava giriş için başvuru dilekçesi
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösteren belgenin fotokopisi ve aslı ( nüfus cüzdanı , sürücü belgesi, pasaport)
 • Diploma ya da geçici bitirme belgesi( Yurtdışında okulunu tamamlayıp vatandaşı olduğu ülkede bekçilik görevini isteyen adaylar için; Milli Eğitim tarafından onaylanan denklik belgesi)
 • Nüfus müdürlüğünden alınan ikametgah belgesi ( en az 1 yıl ikamet ettiği şehirden )
 • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olan biometrik fotoğraf
 • Kendisinin ve eğer evli ise eşinin Yönetmeliğin 5. Maddesine belirtilmiş olan engel hallerinin bulunmadığını gösteren yazılı bir beyan
 • Şehit ya da vazife malulü olan eş ya da çocuklar için durumu kanıtlayan bir belge ( şehitlik ya da vazife malulü olduğunu gösteren kurmaca belge)
 • Bekçilik başvurusu için gerekli olan sınavın girişi için ödenene sınava giriş ücretini kanıtlayan banka dekontu
 • Adayın askerlik yaptığını belgeleyen askerlik terhis belgesinin aslı ya da fotokopisi
 • Yaş düzeltmesi yaptırmış olan adaylar için yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı mahkeme kararı
 • Sağlık Bilgilendirme Formu

Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte kullanmakta olduğu bir ilacı var ise ilacın raporu,  adayının durumunu bildiren sağlık kurulu raporu (heyet raporu), engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından ya da personel alımı nedeni ile sağlık raporu nedeninden dolayı elenmesine neden olan raporların sağlık geçmişini tanımlayan bütün bilgi, rapor ve belgeleri Sağlık Bilgi Formu ile birlikte Ön Sağlık Bilgi Komisyonuna sunmak zorundadır.

Öncelikli olarak Ön Sağlık Komisyonu’nun incelemesine alınan adaylar için belirli şartlar söz konusudur. Bu şartlar şu şekildedir:

 • İlk olarak bir göz kusuru olan renk körlüğü hastalığına adayın sahip olup olmama durumuna bakılmaktadır. Renk körü kusuruna sahip olan hiçbir aday yazılı sınava alınmaz yani direkt olarak elenir.
 • Yüzde 5 metreden bakıldığında eşgal belirtebilecek şekilde izi olan adaylar için başvuru süresi burada bitmektedir. Direkt olarak elenirler
 • Yarık dudak ya da yarık damak ameliyatı olanlar direkt olarak elenir
 • Göz için; göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ya da benzeri durumlar tespit edildiği takdirde direkt olarak eleme söz konusudur.
 • Kekemelik ya da benzeri bir durum da konuşma bozukluğu olanlar için de direkt eleme söz konusudur.
 • Ağız ve diş sağlığında görünür bir sorun olmayanlar için bir sorun teşkil etmemektedir.
 • Aday kambur ise elenir
 • Güvercin göğüse sahip olmak elenmeye sebeptir
 • Dövmesi olan adaylar için; yazlık üniforma giyildiği zaman dövme gözükmüyorsa elenme yapılmamaktadır.
 • Kalıcı izi olan ve amacı kendine zarar vermek olan jilet atmalar elenmeye sebep olmaktadır.

Ön Sağlık aşamasından hiçbir sorun yaşamadan geçen adaylar için sırada yazılı sınav aşaması vardır

İnternet üzerinden sınav için ön başvuru yapacak olan adaylar sınava giriş ücreti olan 130 Türk Lirasını sadece Halk Bankası ya da Halk Bankası İnternet Şubesi üzerinden Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bank Gölbaşı Şubesi/ Ankara  ‘’ Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı’’ açıklaması ile isimli hesaba yatırılacaktır. İnternet Şubesini kullanan adayların dekont için çıktı alması gerekmektedir. Adaylardan başvuru sırasında dekont istendiği için kendi adı ve T. C kimlik numarası ile yatırması istenen olandır. Şahsen başvuru yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacağı gibi ön başvuru yapmayan ya da başvuru yapıp para ödemeyenler de direkt olarak elenmektedir.

Şehit ya da vazife malulü çocuk ya da eş olanların sınav başvurusu için ücret ödemesine gerek yoktur.

Yazılı sınavda başarılı  olan adaylar için sırada fiziki yeterliliklerinin test edildiği Fiziki Yeterlilik Sınavı’ndadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adaylardan sırası ile şunlar beklenmektedir:

Öncelikle adaylara grup halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Komisyon tarafından ismi okunan aday ‘’BAŞLA’’ komutu ile birlikte istenilen jimnastik hareketleri ile başlamaktadır. Parkurun tamamını 48 saniye ve altında tamamlayan adaylar Fiziki Yeterlilik Sınavından geçmiş sayılmaktadır. Başarılı bir parkurun ardından sırada sözlü mülakat vardır. Belki de adayların büyük bir çoğunluğunun elendiği sözlü mülakat da Komisyon’un adaylardan beklemiş olduğu belirli özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir:

Adayların genel kültür seviyesinin yerinde olması Komisyonun adaylardan beklemiş olduğu önemli bir özelliktir. Bu genel kültür bilgisine yönelik sorular hazırlanmakta olup adayların kağıda yazılan sorulardan çeken aday çıkan soruya yönelik kendini ifade eden bir şekilde soruyu cevaplamaktadır.

Her adayın;  konu hakkındaki bilgi düzeyine,  kendisinden istenileni kavramasına, özgüvenine , kendini başka birisine ifade etme şekline ve ifade yeteneğine , beden dilini doğru bir şekilde kullanma becerisine dikkat edilmektedir. Her biri ayrı bir kriter olan bu beş kriterin her biri 20 puana bedeldir. Adaylardan en az 70 puan alması beklenmektedir . 70 puanın altındakiler elenirler ve  ‘’ Çarşı ve Mahalle Bekçisi ‘’ olamamaktadır. 70 ve üstü puan alan adaylar ise ‘’ Çarşı ve Mahalle Bekçisi’’ olmaktadırlar.

Geçmiş Yıllarda Sorulmuş Mülakat  Soruları

 • Talimat nedir?
 • PJAK nedir?
 • Kudüs Fatihi kimdir?
 • Plebist nedir?
 • Berdel nedir?
 • Fiziksel delil nedir?
 • Biyolojik delil nedir?
 • Türkiye’nin kara sınırı olduğu ülkeler hangileridir?
 • Öz savunma nedir?
 • İki tane mareşal sayınız.
 • Kalibre nedir?
 • Bilirkişi kimdir?
 • EGM Daire Başkanlığından 5 tanesini söyleyiniz.
 • Kayyum nedir? Görevleri nelerdir?
 • Toplumsal sözleşme nedir?
 • Sosyal devlet nedir?
 • Türkiye’nin jeopolitik konum özellikleri nelerdir?
 • Göçmen nedir?
 • Normlar Hiyerarşisi nedir?
 • Kitle Psikolojisi nedir

Mülakat sırasında bu soruların benzeri sorular gelmekte olsa da bu soruların adaylar tarafından cevaplanmasıyla birlikte adayların psikolojik durumunun yeterli olup olmama durumuna , duygusal dengesizliğine , dışa dönüklüğüne , uyumluluk ,sorumluluk ,açıklık ve polislik mesleğine istekli olup olmama gibi pek çok özellikleri de uzman tarafından değerlendirilmektedir. Mülakatın yapıldığı sırada alanında uzman psikolog ya da psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları tarafından adaylar değerlendirilmeye alınır ve değerlendirme sonucu komisyon ile paylaşılır. Komisyon bu değerlendirme sonucuna göre adayın mülakatının başaralı ya da başarısız olduğuna karar verir. Bununla birlikte önemli olan adayın soruyu doğru ya da yanlış cevaplamasından daha da önemli olan nasıl cevapladığıdır. Soruyu doğru cevaplamış olmak ek bir puan getirmiş olsa da yanlış cevaplandığı zamanda bir elenme söz konusu değildir. Tabi ki burada ifade şekli daha önemlidir.

 

 

 


Hakkında Polisevi

Kontrol Et

Pöh parkuları

PÖH Nasıl Olunur

Polis Özel Hareket Dairesi Başkanlığı’na bağlı; banka soygunu, terör, rehine, baskın ve olağanüstü durumlarda devreye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir